project cover image

Theater De Maaspoort (2011 – Heden)


OPDRACHTGEVER:

Direct Theater De Maaspoort, Venlo.

PROJECT:

Renovatie en uitbreiding (nieuwbouw) met extra zaal & horeca.

OPDRACHT:

Horeca advies inzake concept, beheer & gunning horecaexploitatie.